bolero danne gido
Bolero Danne Gido
jim tom whitney
    Whitney 
julle murphy valle
Julle  Murphy  Valle 

 

Till minne . . .
Hästar som vandrat här men nu går i hagar i andra världar.